B&B Lekker knus Noorden

 

Privacybeleid

 Algemene voorwaarden

Niets van Lekker knus Noorden, Uit de knusse keuken en de Hapjesmand mag van deze website worden gekopieerd of wat er door ons is geplaatst aan tekst en foto's op internet, zonder toestemming van ons.

Voor overnachtingen gelden de volgende voorwaarden:
Reservering is pas definitief na een bericht van onze kant.Bij ( extreme) schade of moedwillig slopen of meenemen van onze eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie.In alle andere gevallen van schade ( niet bij servies breuk of kleine ongelukjes) gaan we in overleg hoe we het kunnen oplossen wat betreft de verzekering.

 * Kosteloos annuleren kan tot 48 u voor inchecken, daarna berekenen we 50% van de overnachtingskosten, na 24 uur 100% overnachtingskosten.

High tea en proeverij planken gaan altijd op afspraak minimaal 48 uur voor aanvang en verloopt volgens de richtlijnen van het RIVM ivm Corona. Wij behouden zelf het recht om de regels extra aan te scherpen omdat u zich op privé terrein bevindt waar gewoond wordt. Dit om de gezondheid van bezoekers en gezin te waarborgen.

U wordt dringend verzocht de B&B/ theetuin niet te bezoeken met verkoudheid-griepachtige klachten en of verhoging en koorts!

Reserveringen voor high tea dienen na afloop contactloos betaald te worden via pin of betaalverzoek.

Reserveringen voor groepen vanaf 10 personen kunnen tot uiterlijk een week van te voren worden geannuleerd of worden verschoven. Bij latere annulering brengen we in ieder geval de helft van het totaalbedrag in rekening i.v.m. de gemaakte kosten. Tot uiterlijk 3 dagen van te voren kunnen er wijzigingen in arrangement of aantal personen worden gedaan, dit in verband met de grote voorbereiding.

Bij afmeldingen binnen 24 uur zonder geldige reden brengen we het volledige bedrag in rekening, bij ziekte of andere onvoorziene zaken, kunt u altijd met ons overleggen en komen we tot een oplossing.

Wij hebben het recht om eventuele (grote) ontstane schade in rekening te brengen bij de klant. Denk hierbij aan diverse servies breuken of bewust achterhouden van spullen van Lekker knus Noorden. Als er een enkel item is gesneuveld maken we daar geen enkel punt van.

We besteden veel aandacht aan de verzorging en versheid van onze producten, mocht er iets niet naar wens zijn, dan worden we graag op de hoogte gebracht en proberen dat samen met u op te lossen.

Lekker knus Noorden is niet aansprakelijk voor letsel of schade door verkeerd en onvoorzichtig gebruik van de door ons geleverde producten en materialen.

Privacybeleid

Lekker knus Noorden, gevestigd aan Simon van Capelweg 119 2431AE Noorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://uitdeknussekeuken
Simon van Capelweg 119 2431AE Noorden
0649656582 via watsapp
Corrie Twaalfhoven is tevens te bereiken via lekkerknusnoorden@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Lekker knus Noorden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lekkerknusnoorden@gmail.com, dan
  verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Lekker knus Noorden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Lekker knus Noorden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Lekker knus Noorden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens zolang je member bent van de website “Uit de knusse keuken”.
  Lekker knus Noorden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lekker knus Noorden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Lekker knus Noorden deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lekker knus Noorden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Lekker knus Noorden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken
  van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lekkerknusnoorden@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Lekker knus Noorden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
  binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Lekker knus Noorden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Lekker knus Noorden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
  zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lekkerknusnoorden@gmail.com


 
 


 


 


 


 

E-mailen
Bellen